صفحه اصلی / مقالات آموزشی / آشنایی با تاریخ طب طبیعی

آشنایی با تاریخ طب طبیعی

زندگینامه ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا

ابن سینا

بخشی از زندگینامه او به گفته خودش که از شاگردش ابو عبید جوزجانی نقل شده بدین شرح است. پدرم عبدالله از مردم بلخ بود در روزگار نوح پسر منصور سامانی به بخارا درآمد بخارا در آن عهد از شهرهای بزرگ بود. پدرم کار دیوانی پیشه کرد و در روستای خرمیثن به کار گماشته شد. به نزدیکی آن روستا، روستای افشنه بود. در آنجا پدر من، مادرم را به همسری برگزید و وی را به عقد خویش درآورد. …

مشاهده بیشتر »